25 lipca 2018 roku (środa) wziąłem udział w spotkaniu w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, podczas którego wręczyłem promesy dla jednostek samorządu terytorialnego z województwa świętokrzyskiego na odbudowę infrastruktury komunalnej uszkodzonej w wyniku zjawisk noszących znamiona klęski żywiołowej.

Podkreśliłem, że mimo rozwoju nauki i techniki nadal jesteśmy bezsilni wobec potęgi różnych żywiołów, a sprawne i odpowiedzialne państwo musi przychodzić z pomocą tym, którzy jej potrzebują:

Rząd Prawa i Sprawiedliwości przychodzi z pomocą zawsze wtedy, kiedy z powodu działania sił natury zniszczona zostaje lokalna infrastruktura, a obywatele i samorządy potrzebują pomocy. Jesteśmy gotowi, żeby natychmiast uruchamiać środki pomocowe. Nie zostawiamy gminy czy powiatu z inwestycją, na której sfinansowanie nie stać lokalnych władz.

Wyraziłem nadzieję, że kolejne inwestycje zostaną docenione przez mieszkańców województwa świętokrzyskiego, ponieważ przyznane środki pomogą samorządom uporać się ze szkodami, jakie w infrastrukturze komunalnej spowodowały intensywne opady deszczu, nawałnice i podtopienia. Uszkodzone drogi, przepusty i mosty stanowią uciążliwość dla lokalnej społeczności, między innymi dla rolników, którzy nie mogą szybko i sprawnie wykonywać swojej pracy.

Dodałem, że obecny rząd naprawiając zaniedbania koalicji PO-PSL jest zmuszony do udzielania wsparcia finansowego samorządom na naprawę infrastruktury komunalnej uszkodzonej w poprzednim okresie, głównie w latach 2010-2015.

Promesy na łączną kwotę 32 mln 601 tys. zł odebrali samorządowcy z 37 jednostek samorządu terytorialnego, w tym 30 gmin oraz siedmiu powiatów w województwie świętokrzyskim. Przyznana łączna kwota promes w wysokości 32 mln 601 tys. złotych wraz z pierwszą ich transzą stanowi w przypadku województwa świętokrzyskiego 87 mln 785 tys. złotych co pozwoli na realizację 345 tytułów inwestycyjnych, z czego 121 dotyczy naprawy szkód powstałych przed 2016 rokiem, a 224 – w latach 2016-2018 (w tym 6 inwestycji dotyczących naprawy szkód powstałych w 2018 roku). Łącznie od początku roku do blisko 500 samorządów z całego kraju trafiło wsparcie finansowe z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości prawie 700 mln złotych na realizację niemal 1600 zadań.

W spotkaniu udział wzięli również m. in. posłowie na Sejm RP Maria Zuba i Andrzej Kryj, Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek oraz Wicewojewoda Andrzej Bętkowski.

 

Relacje medialne:

http://www.radio.kielce.pl/post-73438

http://www.em.kielce.pl/region/wizyta-ministra-zielinskiego-promesy-wreczone

http://www.kielce.uw.gov.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/13943,Wiceminister-wreczyl-promesy.html

http://kielce.tvp.pl/38227963/promesy-na-naprawe-drog-na-ponad-32-miliony-zlotych

http://kielce.tvp.pl/38228452/25072018-rozmowa-z-jaroslawem-zielinskim