29 września 2017 roku (piątek) wręczyłem insp. Piotrowi Mące powołanie na stanowisko Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji.

Insp. Piotr Mąka jest absolwentem Politechniki Poznańskiej i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Pełnił służbę m. in. w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym i Wydziale ds. Przestępczości Gospodarczej. Od 2004 roku piastował stanowiska kierownicze w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, m. in. w Wydziale Wywiadu Kryminalnego.
Dotychczas pełnił obowiązki szefa wielkopolskiej Policji.

Nowo powołanemu Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Poznaniu pogratulowałem awansu i życzyłem wielu sukcesów w służbie na rzecz wielkopolskiej Policji i bezpieczeństwa obywateli.