23 marca 2018 roku (piątek) w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji wręczyłem akty powołania na stanowiska komendantów miejskich i powiatowych Państwowej Straży Pożarnej w województwie śląskim i warmińsko-mazurskim.

Podkreśliłem, że Straż Pożarna jest najbardziej wielofunkcyjną ze służb i znakomicie wywiązuje się ze swoich zadań. Składając gratulacje nowo powołanym komendantom życzyłem im sukcesów w kierowaniu podległymi sobie jednostkami. Przypomniałem także, że każdy oficer służb mundurowych służy nie tylko swojej formacji, ale przede wszystkim niepodległej Rzeczypospolitej.

Akty powołania otrzymali:

  • mł. bryg. mgr. inż. Zbigniew Wrzesień na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Olkuszu,
  • mł. bryg. mgr. inż. Damian Krawczyk na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Mikołowie,
  • mł. bryg. mgr. inż. Jarosław Ceglarek na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Raciborzu,
  • st. kpt. mgr. inż. Przemysław Przęczek na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Wieliczce,
  • mł. bryg. mgr. inż. Tomasz Dziechciarz na stanowisko Komendanta Miejskiego PSP w Piekarach Śląskich,
  • mł. bryg. mgr. Arkadiusz Labocha na stanowisko Komendanta Miejskiego PSP w Świętochłowicach,
  • kpt. mgr. inż. Zbigniew Gnacik na stanowisko Komendanta Miejskiego PSP w Dąbrowie Górniczej,
  • bryg. mgr. inż. Paweł Litwinowicz na stanowisko p.o. Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Olecku,
  • mł. bryg. mgr. inż. Leszek Góralski na stanowisko p.o. Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Działdowie,
  • kpt. mgr. inż. Tomasz Bąk na stanowisko p.o. Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie

W spotkaniu uczestniczył również gen. brygadier Leszek Suski – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.