21 grudnia 2017 roku (czwartek) wziąłem udział w spotkaniu ze strażakami z województwa podlaskiego, podczas którego 5 funkcjonariuszom wręczyłem nagrody pieniężne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego PSP.

W swoim wystąpieniu powiedziałem, że jest to wyraz uznania dla ich wieloletniej służby. Wyraziłem przy tym nadzieję, że te nagrody będą odebrane jako częściowa rekompensata dobrej służby i motywacja do dalszej ofiarnej pracy na rzecz społeczeństwa. Spotkanie było też okazją do podzielenia się opłatkiem i złożenia strażakom życzeń spokojnych, rodzinnych i bezpiecznych Świąt Bożego Narodzenia.