27 kwietnia 2017 roku w Sali Konferencyjnej im. Władysława Stasiaka w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów absolwentom Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. 

W skierowanych do nich słowach zaznaczyłem,że służba w Państwowej Straży Pożarnej to służba altruistyczna,która zakłada rezygnację z egoizmu,ofiarność i pomoc innym. Zwróciłem również uwagę na wartości przyświecające codziennej pracy funkcjonariuszy,wynikające ze strażackiej dewizy: „Bogu na chwalę,ludziom na pożytek”. Wszystkim absolwentom pogratulowałem ukończenia studiów w Szkole Głównej Służby Pożarniczej i obrania drogi życiowej polegającej na niesieniu ludziom pomocy z gotowością do ofiary z siebie.

W uroczystości wzięli udział m. in. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Mariusz Błaszczak,Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Leszek Suski oraz Rektor-Komendant SGSP st. bryg. dr hab. inż. Paweł Kępka.

foto

foto

foto

foto

foto