4 marca 2017 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Augustowie wręczyłem pięciu funkcjonariuszom akty mianowania na stanowiska kierownicze jednostek Policji w garnizonie podlaskim. Funkcję Komendanta Powiatowego Policji w Hajnówce objął kom. Tomasz Haraburda,nadkom. Sebastian Wojciekian został powołany na I Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji w Łomży,nadkom. Marek Andrzej Bogdan na I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Augustowie,nadkom. Marek Palecki na I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Grajewie,a kom. Jan Wieliczko na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Sejnach.

Nowo powołanym Komendantom życzyłem realizacji wszystkich założonych celów,jakie stawia przed nimi rozpoczęta służba na ważnych stanowiskach kierowniczych Policji.

Relacje medialne:

foto

foto

foto

foto