Wziąłem dzisiaj udział we wręczeniu dyplomów ukończenia studiów absolwentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz aktów mianowania na pierwszy stopień oficerski. Pogratulowałem absolwentom wyboru Uczelni i służby strażackiej podkreślając jej niezwykle ważną rolę w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego kraju. W swoim wystąpieniu starałem się także uświadomić podchorążym,że jako absolwenci wyższej uczelni pożarniczej będą stanowić elitę i przyszłą kadrę dowódczą tej ważnej formacji,co zobowiązuje do dobrej służby i godnej postawy. Łącznie dyplomy ukończenia studiów otrzymało 210 studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia.

Podczas uroczystości wręczono także dyplomy Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Nadbrygadier Ryszard Dąbrowa za działalność na rzecz Uczelni uhonorował m. in. Chór Akademicki Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Doceniona w ten sposób została także aktywność studentów w kołach i sekcjach naukowych oraz ich wybitne osiągnięcia sportowe.

foto

foto

foto

foto