27 marca 2017 roku wziąłem udział w uroczystości wprowadzenia nowego Dyrektora Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Białymstoku płk. Piotra Kondraciuka. Podczas odprawy przedstawił on m. in. cele Inspektoratu,jak również podpisał umowę z Wojewodą Podlaskim dotyczącą nieodpłatnej pracy skazanych. Ideą umowy jest wykorzystanie skazanych do usuwania skutków klęsk żywiołowych.

W swoim wystąpieniu podkreśliłem,że więziennictwo jest elementem wymiaru sprawiedliwości,ale zarazem – szerzej patrząc – częścią systemu bezpieczeństwa. Prawo musi przewidywać sytuacje,kiedy trzeba izolować tych,którzy je naruszają i zagrażają bezpieczeństwu społeczeństwa. Zaznaczyłem,że obecnie w więzieniach w całym kraju przebywa 75 tys. osadzonych,z czego zatrudnionych jest 31 tys. więźniów. Z analiz wynika,że pracować mogłoby w sumie ok. 40 tys. osadzonych. W zwiększeniu zatrudnienia więźniów pomaga rządowy program „Praca dla więźniów”.

Płk. Piotr Kondraciuk jako główną misję Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Białymstoku wskazał zapewnienie ochrony społeczeństwu przed sprawcami przestępstw oraz resocjalizację skazanych. Zaznaczył,że najważniejszym i najskuteczniejszym elementem resocjalizacji jest praca.

Relacje medialne:

foto

foto

foto

foto