11 października 2019 roku (piątek) wziąłem udział w Wojewódzkich Obchodach Dnia Edukacji Narodowej, które odbyły się w Zespole Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku. Podczas uroczystości nauczyciele otrzymali nagrody Ministra Edukacji Narodowej, Podlaskiego Kuratora Oświaty, medale za długoletnią służbę i medale Komisji Edukacji Narodowej.

Podziękowałem nauczycielom za ich zaangażowanie, wybór zawodu oraz trwanie w nim. Przypomniałem także swoje związki z oświatą, m. in. pracę na stanowisku wiceministra edukacji czy kuratora oświaty.

To, że Polska, że nasze życie publiczne wygląda dzisiaj dobrze, to wielka zasługa domu i szkoły, dwóch najważniejszych środowisk w wychowaniu.

Dodałem, że zawód nauczyciela wiąże się z wyjątkowymi wymaganiami, bo oprócz ciągłego doskonalenia się, nauczyciel musi być także osobą ciągle młodą duchem i ideałami, by nie rozminąć się z młodzieżą i zmieniającym się światem.

 

Relacje medialne:

https://bialystok.tvp.pl/44802989/szef-men-nauczyciel-to-zawod-szczegolny