W dniach 11 – 13 maja 2019 roku wziąłem udział w wojewódzkich obchodach Dnia Strażaka w Białymstoku (11 maja) oraz powiatowych obchodach Dnia Strażaka w Grajewie i Łomży (12 maja) oraz Wysokiem Mazowieckiem (13 maja).

Podczas wojewódzkich obchodów, które odbyły się przed Pałacem Branickich w Białymstoku zwróciłem uwagę, jak wielką i ważną rolę pełnią strażacy, którzy są najbardziej wielofunkcyjną ze wszystkich służb:

Najczęściej pierwsi na miejscu zdarzeń są strażacy. Mniej więcej co minutę w jakimś miejscu w Polsce muszą oni wyjeżdżać do zdarzeń. Chcę mocno podkreślić, że strażacy zawodowi i ochotnicy czuwają nad bezpieczeństwem obywateli przez 365 dni w roku i przez 24 godziny na dobę i za to im dziękuję, za to wszyscy jesteśmy im wdzięczni.

Dodałem, że skuteczność działań funkcjonariuszy PSP i druhów ochotników uzależniona jest również od właściwego doposażania jednostek Straży Pożarnej. Przypomniałem, że w ubiegłym roku dzięki współpracy rządowo-samorządowej i wypracowanemu na szczeblu centralnym montażowi finansowemu udało się zakupić 380 wozów bojowych dla jednostek OSP w całej Polsce. W tym roku liczba ta będzie jeszcze większym rekordem, ponieważ planowany jest zakup aż 480 pojazdów. W ubiegłym roku do województwa podlaskiego trafiło 13 takich samochodów ratowniczo-gaśniczych, a w tym roku zostanie zakupionych 30 kolejnych. W poprzednim dla jednostek OSP w województwie okresie kupowano zaledwie kilka samochodów rocznie.

W swoich wystąpieniach zwracałem również uwagę na wzorową współpracę strażaków zawodowych pełniących służbę w Państwowej Straży Pożarnej i druhów ochotników z jednostek OSP.

Mówi się, że strażak różni się od innych tym, że spieszy tam, skąd wszyscy inni uciekają. Ta definicja dobrze charakteryzuje postawę strażaków. Chciałbym Wam, szanowni funkcjonariusze oraz druhny i druhowie ochotniczych straży pożarnych, podziękować najserdeczniej za całodobowe czuwanie nad bezpieczeństwem obywateli.

Podczas obchodów Dnia Strażaka wyróżnieni funkcjonariusze otrzymali odznaczenia państwowe i resortowe, nagrody oraz awanse na wyższe stopnie służbowe.

W obchodach Dnia Strażaka uczestniczyli m. in. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski, Podlaski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jarosław Wendt, komendanci powiatowi, samorządowcy, mieszkańcy, funkcjonariusze PSP i druhowie ochotnicy oraz przedstawiciele innych służb mundurowych.

 

Relacje medialne:

https://bialystok.tvp.pl/42586988/wojewodzkie-obchody-dnia-strazaka-w-bialymstoku

https://mylomza.pl/artykul/lomza-dzien-strazaka/650225

https://4lomza.pl/index.php?wiad=52312

https://www.narew.info/wiadomosci/18075,odwazni-ofiarni-coraz-lepiej-wyszkoleni-strazackie-swieto-w-lomzy-foto

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/168950

Ratują życie, dziś obchodzili swoje święto [FOTO]

 

Wojewódzkie obchody Dnia Strażaka w Białymstoku (11 maja 2019 roku)

 

Powiatowe obchody Dnia Strażaka w Łomży (12 maja 2019 roku)

 

Powiatowe obchody Dnia Strażaka w Grajewie (12 maja 2019 roku)

 

Powiatowe obchody Dnia Strażaka w Wysokiem Mazowieckiem (13 maja 2019 roku)