24 maja 2021 roku (poniedziałek) uczestniczyłem w posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Programowej OHP, która odbyła się w Ośrodku Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Wasilkowie koło Białegostoku.

W posiedzeniu Rady wzięli udział m.in. Zastępca Komendanta Głównego OHP Piotr Modzelewski, Wicewojewoda Podlaski Tomasz Madras, poseł Mieczysław Baszko, Prezes Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Leszek Dec, Prezes białostockiej Izby Przemysłowo – Handlowej Witold Karczewski, przedstawiciele Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz innych instytucji państwowych i  samorządowych współpracujących z Ochotniczymi Hufcami Pracy.

W swoim wystąpieniu odniosłem się z uznaniem do oferty edukacyjno – wychowawczej OHP, która uzupełnia system oświaty organizując zajęcia dla zakwalifikowanych do tego typu kształcenia uczniów najstarszych klas szkół podstawowych przysposabiających do pracy, ucząc zawodu w potrzebnych dla  gospodarki specjalnościach szkolnictwa branżowego, a także poprzez formy edukacji pozaszkolnej w ramach rzemieślniczej nauki zawodu.

„Działalność edukacyjna i wychowawcza OHP w ciągu ostatnich trzech dziesięcioleci odpowiadała na  zmieniające się uwarunkowania i wyzwania zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej, społecznej i edukacyjnej. Szczególne znaczenie ma realizowane w placówkach OHP kształcenie młodzieży w bezpośredniej korelacji z potrzebami rynku pracy. Występujący w poprzednich latach kryzys szkolnictwa zawodowego, który obecnie przełamywany jest dzięki polityce edukacyjnej państwa m.in. poprzez organizację kształcenia w szkołach branżowych, był łagodzony przez naukę zawodu w  OHP. Przygotowywane obecnie zmiany przepisów będą mogły zostać harmonijnie wdrożone, a  projektowana zmiana nazwy będzie lepiej odzwierciedlała realizowane zadania edukacyjne.”

Relacje medialne:

https://ohp.pl/en/?view=article&id=12426:wojewodzka-rada-programowa-ohp-obradowala-w-osrodku-szkolenia-i-wychowania-w-wasilkowie&catid=21https://dokariery.pl/-/wojewodzka-rada-programowa-ohp-w-wasilkowie