6 kwietnia 2018 roku (piątek) wziąłem udział w uroczystości przekazania pojazdu ratowniczo-gaśniczego jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Rytlu (powiat chojnicki). Odbyła się ona w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach.

W swoim wystąpieniu podkreśliłem niezwykle ważną rolę ochotniczych straży pożarnych w polskim systemie ratowniczo-gaśniczym. Podziękowałem wszystkim druhnom i druhom ochotnikom za zaangażowanie oraz gotowość do poświęceń w służbie społeczeństwu.

Zaznaczyłem, że dzisiaj służba w Straży Pożarnej nie sprowadza się już tylko do gaszenia pożarów, które stanowią obecnie 25% aktywności strażaków. Pozostałe 75% interwencji to reagowanie na różnego rodzaju miejscowe zagrożenia. Różnorodność zadań związanych z wypadkami komunikacyjnymi, katastrofami budowalnymi czy usuwaniem skutków klęsk żywiołowych czyni ze Straży Pożarnej najbardziej wielofunkcyjną ze wszystkich służb.

Przekazałem również strażakom ochotnikom życzenia wielu sukcesów oraz nieustającego szlachetnego zaangażowania w dzieło ratowniczej służby „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.

Uroczystość była również okazją do wręczenia ponad siedemdziesięciu strażakom Złotych, Srebrnych i Brązowych „Medali za długoletnią służbę”. Za szczególne zaangażowanie w walkę ze skutkami nawałnic z sierpnia ubiegłego roku wyróżnieni zostali również asp. Grzegorz Zięcik oraz ratownik medyczny Mateusz Orlikowski. Gratuluję odznaczeń. Życzę, aby były one inspiracją do dalszej dobrej służby – podkreśliłem.

Po uroczystości przekazania pojazdu ratowniczo-gaśniczego odbyła się odprawa z komendantami miejskimi i powiatowymi PSP z województwa pomorskiego.

 

Relacje medialne:

http://www.chojnice.com/wiadomosci/teksty/Te-pieniadze-sie-po-prostu-nalezaly-S/20820