5 października 2023 roku (czwartek) wizytowałem postęp prac w zabytkowym, opuszczonym od ponad 20 lat, budynku po Szkole Podstawowej, przekształcanym aktualnie w Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Krasnopolu (powiat sejneński).

Stary budynek po Szkole Podstawowej uzyskuje nowe życie. Poddawany jest obecnie gruntownej modernizacji, z przeznaczeniem na Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne dla 15 starszych, często niepełnosprawnych osób potrzebujących opieki, rehabilitacji i integracji społecznej, z trzema miejscami opieki całodobowej.

Ponieważ pomogłem Wójtowi i Radzie Gminy Krasnopol zdobyć środki finansowe na remont i renowację tego obiektu, mam satysfakcję i cieszę się, że już niedługo, pod koniec bieżącego roku, budynek zostanie oddany do użytku dla pensjonariuszy.

Galeria zdjęć: