19 grudnia 2009 roku poseł Jarosław Zieliński uczestniczył w XVIII Wigilii Chłopskiej,która odbyła się w restauracji „Na Starówce” w Suwałkach. Organizatorem spotkania był suwalski Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki,a jej uczestnikami były zespoły ludowe z powiatu suwalskiego,augustowskiego,sejneńskiego i bielskopodlaskiego. W spotkaniu wziął udział m.in. konsul Republiki Litewskiej w Polsce Liudvikas Milasius z małżonką.

Poseł Jarosław Zieliński podziękował zespołom ludowym za kultywowanie tradycji,z której wszyscy wyrastamy,a Regionalnemu Ośrodkowi Kultury za stworzenie płaszczyzny spotkań i promowania zespołów. Poseł wyraził radość,że wśród ludowych artystów jest coraz więcej młodzieży,stwarza to bowiem realną szansę na zachowanie tej niezwykle wartościowej polskiej tradycji i przekazanie jej następnym pokoleniom. Jarosław Zieliński życzył wszystkim uczestnikom chłopskiej wigilii oraz ich rodzinom i najbliższym miłych i rodzinnych Świąt oraz dobrego zdrowia i – mówiąc słowami kolędy- „dobrego bytu” w nadchodzącym 2010 roku.