18 grudnia 2010 roku poseł Jarosław Zieliński wraz z małżonką uczestniczył w corocznym spotkaniu przedświątecznym wokalnych zespołów ludowych Suwalszczyzny zwanym „wigilią chłopską”,które zostało zorganizowane już po raz dziewiętnasty przez Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach.

W uroczystym spotkaniu wigilijnym,podczas którego składano życzenia i śpiewano kolędy,uczestniczyły zespoły ludowe z gmin powiatów: suwalskiego,augustowskiego i sejneńskiego.

Jarosław Zieliński,towarzyszący od wielu lat podtrzymywaniu tradycji ludowej regionu,wyraził uznanie organizatorom „wigilii chłopskiej”,która również stała się ważną tradycją,życzył głębokiej radości świętego czasu Bożego Narodzenia oraz tego,aby w nowym 2011 roku naród polski otworzył szeroko oczy i zobaczył prawdę,która pozwoli na dokonywanie właściwych i mądrych wyborów. „Państwo jako artyści – mówił poseł zwracając się do członków zespołów ludowych – swoją aktywnością w sferze uobecniania wartości ponadczasowych – możecie się do rozwiania otacząjącej nas mgły i zaczadzenia ludzkich umysłów w sposób istotny przyczynić”.

foto

foto

foto

foto

foto

foto