12 maja 2015 roku uczestniczyłem w uroczystej wieczornicy zorganizowanej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Łomży z okazji 5. rocznicy posadzenia Dębów Pamięci ku czci aspiranta Policji Państwowej z Łomży Stanisława Jabłońskiego zamordowanego w 1940 roku w Twerze oraz ofiar Katastrofy Smoleńskiej z 10 kwietnia 2010 roku. Podczas spotkania zostały wręczone dyplomy i nagrody uczniom szkół z Łomży i powiatu łomżyńskiego wyróżnionym w odbywającym się już po raz kolejny konkursie fotograficznym „Miejsca pamięci,walki i męczeństwa narodu polskiego – bohaterowie naszej ziemi”,któremu towarzyszyła wystawa zdjęć związanych z Katastrofą Smoleńską autorstwa Wojciecha Kossakowskiego – radnego Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego,byłego posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z listy Prawa i Sprawiedliwości.

Głównym punktem obchodów był montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Łomży zatytułowany „Uczymy pamiętać”.

W swoim wystąpieniu skierowanym do licznie zgromadzonych uczestników spotkania – nauczycieli,rodziców,uczniów,samorządowców,przedstawicieli instytucji współpracujących ze Szkołą – podziękowałem Pani Dyrektor dr Grażynie Ważnej – Zwierzyńskiej i nauczycielom tego,że uczą młodzież patriotyzmu,a patriotyzm opiera się na wiedzy o dziejach swojego narodu i państwa na świadomości historycznej. Podzieliłem się także refleksją na temat braku prawdy o Katastrofie Smoleńskiej,mimo upływu 5 lat od tej tragedii,w kontekście trwającego przez wiele dziesięcioleci kłamstwa katyńskiego. Wpisując się do Księgi Pamiątkowej Szkoły wyraziłem z serca płynące przekonanie,że dopóki w polskich szkołach dzieło wychowania patriotycznego będzie tak realizowane jak w SP nr 2 w Łomży,możemy z ufnością i optymizmem patrzeć w przyszłość w przekonaniu,że Polska nie zginie,tak jak dotąd nie zginęła.

Przy Dębach Pamięci posadzonych przed wejściem do Szkoły złożyłem w asyście harcerek wiązankę kwiatów.

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto