16 października 2021 roku ( sobota) na zaproszenie Przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Pana Józefa Mozolewskiego uczestniczyłem w Walnym Zebraniu Delegatów Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”, które odbyło się w sali Mediateki w Mońkach.

Przed rozpoczęciem obrad w Kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Kazimierza w Mońkach została odprawiona uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny oraz „Solidarności”. W czasie zebrania delegatów interesujący wykład wygłosił dziennikarz TVP Pan Rafał Porzeziński.

W swoim wystąpieniu skierowanym do delegatów podjąłem refleksję na temat historycznej i współczesnej roli „Solidarności”.

„Trzeba pamiętać, a niektórzy dzisiaj zdają się o tym zapominać, że dzięki „Solidarności” i jej pokojowej rewolucji od 30 lat mamy wolną i suwerenną Polskę. Najpierw w Sierpniu 1980 roku, potem w działalności podziemnej, a następnie na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku „Solidarność”, mocniej niż poprzednie zrywy przeciwko komunistycznej władzy, upomniała się „o chleb i wolność, i nową Polskę”, i to dzięki niej zrzuciliśmy sowieckie jarzmo, które pozwoliło dokonać zmian ustrojowych w naszym kraju. Ten ethos „Solidarności” jako wielkiego ruchu społecznego w moim przekonaniu wyznacza i obecnie jej szczególną rolę w naszym życiu publicznym. „Solidarność” jest nadal Polsce potrzebna i wciąż ma co robić. Żeby realizować swoje cele, powinna współpracować z tymi siłami politycznymi, które we współczesnych warunkach kontynuują jej idee. Nie mam wątpliwości, że ugrupowanie polityczne, do którego „Solidarności” jest najbliżej to Prawo i Sprawiedliwość”.

Galeria:

Relacje medialne:

https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/walne-zebranie-delegatow-regionu-podlaskiego-nszz-solidarnosc

http://www.solidarnosc.org.pl/zr.podlaskiego/aktualnosci,751,xxviii-wzd-regionu-podlaskiego-nszz-s

https://wspolczesna.pl/monki-walne-zgromadzenie-podlaskiej-solidarnosci-delegaci-podjeli-cztery-stanowiska/ar/c1-15860593

https://bialystok.tvp.pl/56414601/zjazd-delegatow-podlaskiej-solidarnosci