28 czerwca 2014 roku wziąłem udział w sprawozdawczo – wyborczym Walnym Zebraniu Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Podlaskiego,które odbyło się w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku. W swoim wystąpieniu podziękowałem Przewodniczącemu Zarządu Regionu Panu Józefowi Mozolewskiemu,członkom Zarządu Regionu i strukturom terenowym „Solidarności” za współpracę w ciągu minionej czteroletniej kadencji władz Związku oraz za życzliwość i wsparcie,z jakim spotyka się Prawo i Sprawiedliwość i ja osobiście jako poseł Rzeczypospolitej Polskiej w kolejnych wyborach. Odnosząc się do aktualnej sytuacji w kraju i ujawnionych taśm prawdy o ludziach aktualnie sprawujących władzę powiedziałem,że obowiązkiem wszystkich uczciwych Polaków,niezależnie od tego,czy ktoś jest związkowcem,politykiem czy pełni inną rolę społeczną jest jak najszybsze odsunięcie zdegenerowanej władzy i przywrócenie warunków do prawdziwej demokracji,wolności słowa,poszanowania praw obywatelskich i pracowniczych oraz odpowiedzialności państwa za losy kraju.

foto

foto