W trosce o bezpieczeństwo uczestników obozów harcerskich poleciłem komendantom Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji nawiązanie współpracy z organizatorami obozów letnich dla dzieci i młodzieży. Decyzja ta jest efektem rozmów z przedstawicielami organizacji harcerskich, które miały miejsce w kwietniu tego roku.

Komendanci otrzymali także dyspozycje, aby w ramach działań zwiększających poziom bezpieczeństwa uczestników obozów wakacyjnych utrzymywali kontakty z właściwymi terenowo kuratorami oświaty, przedstawicielami nadleśnictw, GOPR, TOPR, WOPR, Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa oraz Ochotniczymi Strażami Pożarnymi.

Do utrzymywania stałego kontaktu z organizatorami i komendantami obozów zostaną wyznaczeni odpowiedni funkcjonariusze PSP i Policji.

Kuratoria oświaty przed wydaniem zgody na organizację wypoczynku otrzymują opinie dotyczące bezpieczeństwa m. in. od Policji i Państwowej Straży Pożarnej. Strażacy przeprowadzą m. in. rozpoznanie zagrożeń pożarowych, możliwości i warunki działań ratowniczych.

Zgodnie z sugestiami środowisk harcerskich funkcjonariusze służb pojawią się już na etapie zakładania obozu. Pozwoli to przekazać organizatorom ewentualne sugestie dotyczące bezpieczeństwa. Doradzą również w kwestii m. in. ustalenia dróg ewakuacyjnych, czy przeprowadzenia ewentualnych szkoleń oraz poinstruują w zakresie łączności z PSP.

Strażacy dokonają sprawdzenia ochrony przeciwpożarowej i będą sprawować nadzór nad przestrzeganiem tych wymogów przez organizatorów i komendantów obozów harcerskich.

Przygotowany zostanie także spis numerów telefonów komendantów i organizatorów wypoczynku. Numery kontaktowe będą miały najbliższe jednostki straży pożarnej. W tym kontekście ważne jest, aby zapewnić zróżnicowane sposoby łączności pomiędzy komendantami obozów a służbami.