6 lutego 2012 roku poseł Jarosława Zieliński uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez Naczelnika Obwodowego Urzędu Miar w Białymstoku Marka Dębowskiego w związku z zapowiadaną przez rząd Donalda Tuska reorganizacją polskich instytucji metrologicznych (urzędów miar),której skutkiem ma być likwidacja w skali kraju 35 obwodowych urzędów miar,w tym Obwodowego Urzędu Miar w Białymstoku. W spotkaniu uczestniczyli parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości (posłowie koalicji PO-PSL nie wzięli udziału w spotkaniu),kierownictwo białostockiego Urzędu Miar,przedstawiciele NSZZ „Solidarność” i przedsiębiorcy.

Poseł Jarosław Zieliński powiedział,że bezsensowny zamiar likwidacji wielu urzędów zajmujących się metrologią wpisuje się w szerszy kontekst redukowania funkcji państwa z uporem realizowanego od kilku lat przez koalicyjny rząd PO-PSL Donalda Tuska. Likwidacji ulegają setki wiejskich szkół,zapowiadana jest likwidacja ponad 120 sądów rejonowych,placówek Poczty Polskiej,prokuratur rejonowych,zamykane są oddziały szpitalne,posterunki policji. Jest to droga prowadząca donikąd. Aby państwo mogło wykonywać swoje zadania wobec obywateli,musi zapewnić niezbędne do tego instrumenty,a przede wszystkim zorganizować i zapewnić funkcjonowanie odpowiedzialnych za to instytucji. Zadania wypełniane przez urzędy miar z zakresu legalizacji wzorcowania i kontroli przyrządów i instalacji pomiarowych niewątpliwie należą do obowiązków państwa i nie mogą być przez państwo zaniechane ani podlegać prywatyzacji.

Poseł Jarosław Zieliński zadeklarował podjęcie wszelkich dostępnych działań,aby nie doszło do likwidacji Obwodowego Urzędu Miar w Białymstoku,zwłaszcza że według rządowego projektu po reorganizacji w całej północno-wschodniej Polsce nie funkcjonowałby żaden urząd miar,a najbliższa tego typu placówka w postaci Okręgowego Urzędu Miar byłaby zlokalizowana w Warszawie.

foto

foto

foto

foto

foto