5 września 2014 roku uczestniczyłem w VIII dorocznym koncercie zorganizowanym przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Białymstoku pod stałym hasłem „Biznes,Kultura,Społeczeństwo”. Przed Koncertem Operetkowym w wykonaniu Orkiestry Opery i Filharmonii Podlaskiej wręczono certyfikaty nowym członkom Izby,a osoby i organizacje zasłużone dla gospodarki Podlasia otrzymały statuetki. W swoim wystąpieniu pogratulowałem podlaskim przedsiębiorcom tego,że mimo niesprzyjających warunków – biurokratycznych przepisów,dużych obciążeń podatkowych,braku dobrego klimatu dla polskiej przedsiębiorczości,trudności komunikacyjnych z innymi częściami Polski i Europą – brak lotniska,opóźnienia i nieudolność w modernizacji dróg,niefunkcjonalna kolej potrafią rozwijać swoje firmy i utrzymywać oraz tworzyć nowe miejsca pracy,a nawet wspierać inicjatywy społeczne,edukacyjne i kulturalne,na które wciąż brakuje środków budżetowych.

foto