3 lipca 2021 roku (sobota) uczestniczyłem w 1. posiedzeniu VI Kongresu Prawa i Sprawiedliwości, który odbył  się w hali Centrum Expo w Warszawie. Delegaci na Kongres poparli wniosek Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, bym pełnił funkcję wiceprzewodniczącego w czasie jego obrad. Obradom Kongresu przewodniczyła Marszałek Sejmu Pani Elżbieta Witek.

Kongres wybrał Pana Jarosława Kaczyńskiego na kolejną kadencję Prezesa Prawa i Sprawiedliwości, Radę Polityczną, Krajową Komisję Rewizyjną oraz Koleżeński Sąd Dyscyplinarny.

4 lipca 2021 roku (niedziela) obyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Politycznej, której jestem członkiem. Rada Polityczna dokonała wyboru wiceprezesów Prawa i Sprawiedliwości, sekretarza generalnego, Komisji Etyki oraz członków Komitetu Politycznego – statutowego organu partii, który kieruje jej pracami w bieżącej działalności. Zostałem wybrany w skład tego gremium na kolejną kadencję. Jestem w rozpoczynającej się kadencji jedynym reprezentantem województwa podlaskiego w Komitecie Politycznym Prawa i Sprawiedliwości.

galeria zdjęć: