17 maja 2015 roku na zaproszenie Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Suwałkach ,Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej,Dyrektora Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,Prezes Zarządu Suwalskiej Izby Rolniczo – Turystycznej uczestniczyłem w V Wiosennym Agrofestynie,który odbył się na terenie Szkoły.

Festyn poprzedzony był wykładem naukowym dr hab. inż. Grzegorza Sowińskiego p.t. „Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania produkcji zdrowej żywności”.

Podziękowałem Dyrektorowi Szkoły Panu Władysławowi Renowickiemu za zaproszenie i pogratulowałem inicjatywy organizacji piątego już agrofestynu,który stanowi doskonałą okazję do prezentacji nowoczesnych rozwiązań w rolnictwie.

Festyn,jak co roku zgromadził wielu mieszkańców Suwałk i okolic,którzy mogli zobaczyć wystawy i podziwiać nowoczesne maszyny do pielęgnacji terenów zielonych,maszyny i ciągniki rolne ,wystawy kolektorów słonecznych i wymienników ciepła,przydomowych oczyszczalni ścieków,architektury ogrodowej ,wystawy rękodzielnictwa oraz sadzonek drzew,krzewów i kwiatów.

Podobnie,jak w latach poprzednich na festynie prezentowały się stoiska z produktami regionalnymi,które można było degustować i zakupić.

Festyn był doskonałą okazją do promocji oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa,który w tym roku obchodzi 70- lecie placówki i szkolnych osiągnięć.

foto

foto

foto

foto

foto

foto