12 października 2009 roku poseł Jarosław Zieliński uczestniczył w uroczystościach związanych ze Świętem Edukacji Narodowej w Łomży (organizatorami byli Starosta Zambrowski i Przewodniczący Rady Powiatu Zambrowskiego),13 października 2009 roku- w Suwałkach (organizatorzy: Podlaski Kurator Oświaty i Prezydent Suwałk) oraz 14 października 2009 roku – w Białymstoku (organizatorem był Podlaski Kurator Oświaty). Poseł w wystąpieniach skierowanych do zgromadzonych na spotkaniach pedagogów- nauczycieli,wychowawców,dyrektorów szkół i placówek oświatowych,samorządowców,pracowników nadzoru pedagogicznego i licznych gości wyraził głębokie uznanie dla pracy nauczycieli,podkreślał ich rolę w kształceniu i wychowaniu młodych pokoleń,które są „przyszłością i nadzieją świata” ( Jan Paweł II),życzył,aby ten niezwykle odpowiedzialny zawód był w sposób należyty doceniany i nagradzany przez społeczeństwo i władze publiczne. Poseł Jarosław Zieliński – posiadający doświadczenie nauczyciela,dyrektora,kuratora oświaty,radnego,burmistrza i wiceministra edukacji- podczas spotkań z pedagogami podejmował również refleksję na temat istoty i celów: pracy nauczycielskiej,tej mierzonej wynikami sprawdzianów,egzaminów i notami na świadectwach i dyplomach,i tej niewymiernej,której efekty ujawniają się dopiero po latach.

Poseł w sposób szczególny podkreślał wymiar etyczny edukacji (kształtowanie cnót umysłu i charakteru,postaw i systemu wartości) oraz dążenie do tego,by młodzi ludzie uczyli się umiejętności i odwagi samodzielnego myślenia we współczesnym świecie,w którym moda i tzw. poprawność,narzucana przez środki przekazu,posądza o prawdzie i postrzeganiu świata.

Poseł Jarosław Zieliński z okazji Dnia Edukacji Narodowej skierował do środowiska oświatowego list z życzeniami i refleksją o edukacji ( treść listu).

foto

Uroczystość w Suwałkach

foto

Uroczystość w Suwałkach

foto

Uroczystość w Suwałkach

foto

Uroczystość w Suwałkach

foto

Uroczystość w Suwałkach

foto

Uroczystość w Suwałkach

foto

Uroczystość w Białymstoku

foto

Uroczystość w Białymstoku

foto

Uroczystość w Białymstoku

foto

Uroczystość w Białymstoku

foto

Uroczystość w Białymstoku