2 lipca 2017 roku uczestniczyłem w uroczystości z okazji 25-lecia istnienia Parafii pw. Św. Anny w Gibach (powiat sejneński), podczas której odczytałem list Pani Premier Beaty Szydło.
http://jaroslawzielinski.pl/…/List-Pani-Premier-25-lecie-Pa…

Utożsamiając się w pełni z treścią listu Pani Premier podziękowałem mieszkańcom Gib i wszystkich miejscowości należących do Parafii Św. Anny w Gibach za pamięć, patriotyzm i wiarę, a zwłaszcza za niezłomne poszukiwanie prawdy i kultywowanie pamięci o Ofiarach Obławy Augustowskiej.

Wiernym Parafii i ich rodzinom złożyłem życzenia szczęścia i wszelkiej pomyślności oraz Bożych błogosławieństw w codziennym życiu, a Proboszczowi Parafii ks. Jackowi Brzósce potrzebnych łask Bożych w pracy duszpasterskiej i administrowaniu Parafią.