10 listopada 2009 roku poseł Jarosław Zieliński uczestniczył w uroczystości nadania imienia Marszałka Józefa Piłsudzkiego i wręczenia sztandaru Gimnazjum nr 1 w Suwałkach oraz obchodach 90-lecia powstania Szkoły Podstawowej nr 2 i byłej Szkoły Podstawowej nr 1 w Suwałkach,75-lecia nadania Szkole Podstawowej nr 2 imienia Aleksandry Piłsudskiej,75-lecia wręczenia sztandaru Szkole Podstawowej nr 2 imienia Aleksandry Piłsudskiej i Szkole Podstawowej nr 1 oraz 10-lecia istnienia Gimnazjum nr 1 w Suwałkach.

Przemawiając do zgromadzonych nauczycieli,uczniów i licznych gości Jarosław Zieliński wyraził nadzieję i przekonanie,że pod swoimi sztandarami obie szkoły – i Gimnazjum nr 1,i Szkoła Podstawowa nr 2 – będą uczyć młodzież patriotyzmu i troski o wspólne dobro w Rzeczypospolitej,bowiem poprzez wybór imion i sztandarów obie szkoły w sposób świadomy ściśle związały się z polską tradycją niepodległościową.

Udział w tych uroczystościach był dla posła Jarosława Zielińskiego,który w latach 1971-1975 był uczniem nie istniejącej już Szkoły Podstawowej nr 1 w Suwałkach,sentymentalnym powrotem do czasu dzieciństwa i wczesnej młodości z lat szkolnych.
Po zakończeniu oficjalnych uroczystości Poseł w towarzystwie Pani Dyrektor Zespołu Szkół nr 8 Ewy Brzozowskiej (w skład tego Zespołu wchodzi obecnie Szkoła Podstawowa nr 2 i Gimnazjum nr 1) zwiedzał sale lekcyjne,korytarze i szatnie swojej byłej szkoły.