10 grudnia 2014 roku na zaproszenie Przewodniczącej Zarządu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Suwałkach Pani Zofii Syperek oraz kierownictwa Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Wodzie i Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Brodzie Nowym uczestniczyłem w spotkaniu wigilijnym połączonym z oficjalnym otwarciem części terapeutyczno – mieszkalnej ŚDS w Białej Wodzie. Spotkanie poprzedzone było Mszą Świętą sprawowaną w intencji pensjonariuszy i ich rodzin,terapeutów,kierownictwa Stowarzyszenia i wszystkich osób wspierających tę szlachetną działalność. Pogratulowałem pensjonariuszom dobrych warunków bytowych,rehabilitacji i wielu atrakcyjnych inicjatyw – w tym wycieczek ,które na ich rzecz są organizowane,a kierownictwu i terapeutom podziękowałem za zaangażowanie i ofiarną pracę.

Z rąk Przewodniczącej Zarządu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Suwałkach Pani Zofii Syperek otrzymałem podziękowanie za wsparcie wspomagające działalność i rozwój Środowiskowego Domu Samopomocy w Białej Wodzie (zob. treść podziękowania).

Wszystkim zebranym złożyłem życzenia pięknych i zdrowych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego 2015 Roku.

foto

foto

foto

foto

foto