11 listopada 2008 poseł Jarosław Zieliński wziął udział wraz z małżonką w uroczystościach z okazji 90. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w Kolnie. Występując przed odsłanianym po restauracji pomnikiem wolności powiedział m.in.:

"W ciągu minionego 90 – lecia nasza Ojczyzna tylko przez 40 lat,biorąc pod uwagę okres międzywojenny i lata po 1989 roku,cieszyła się pełną niepodległością i suwerennością. Pozostałe pięćdziesiąt lat to okres wojny i okupacji,a następnie komunistyczne i totalitarne uzależnienie od Związku Sowieckiego.

My Polacy,jak rzadko kto,dobrze znamy radość wolności i gorzki smak niewoli. Dlatego też powinniśmy uczynić wszystko,by dar odzyskanej niepodległości i przekazane dziedzictwo przez naszych przodków w sposób odpowiedzialny zagospodarować dla dobra wspólnego i przyszłych pokoleń.

Aby mądrze kształtować sprawy naszej Ojczyzny "korzystając z pory,w jakiej się Europa znajduje" i wyciągając wnioski z wydarzeń ostatnich dziesięcioleci,które "nas samych sobie wróciły",potrzebna jest głębsza refleksja i wielka mobilizacja wszystkich sił patriotyzmu. Niedługo już bowiem okres naszej współczesnej niepodległości,odzyskanej po wielu zrywach oraz dzięki poświeceniu i wysiłkowi ludzi Solidarności,zrówna się w czasie z dwudziestoleciem międzywojennym. Skłania to w sposób naturalny do próby porównawczego bilansu obu tych okresów wolności. Wydaje się,że mimo wielu osiągnięć nasz czas,jak dotąd,nie został w pełni i najlepiej wykorzystany. W II Rzeczypospolitej nie do pomyślenia byłoby na przykład nagradzanie stanowiskami i przywilejami tych,którzy robili kariery u zaborców i służyli im przeciwko polskiej niepodległości,eliminowanie z lektur szkolnych arcydzieł polskiej literatury,dzięki którym kształtuje się świadomość narodowa Polaków,czy oddawanie w obce ręce banków i gospodarki narodowej,a nawet "rządu dusz" poprzez bezkrytyczny zachwyt wszystkim co niepolskie,do czego umiejętnie potrafią zachęcać polskojęzyczne media stanowiące własność obcych koncernów.

Przemawiając w polskim Parlamencie 11 czerwca 1999 roku Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział m.in.: "W polskiej tradycji nie brakuję wzorców życia poświęconego całkowicie dobru wspólnemu naszego narodu. Te przykłady odwagi i pokory,wierności ideałom i poświęcenia wyzwalały najpiękniejsze uczucia i postawy u wielu rodaków,którzy bezinteresownie i z poświęceniem ratowali Ojczyznę,gdy była ona poddawana najcięższym próbom".

By okazać się godnymi tej tradycji,postarajmy się naszą Ojczyznę i swoje własne sprawy traktować tak,jak radził posłom i senatorom królewski kaznodzieja Piotr Skarga w kazaniu "O miłości ku Ojczyźnie": "Miejcie wspaniałe i szerokie serce (…). Nie cieśnijcie ani kurczcie miłości w swoich domach i pojedynkowych pożytkach,nie zamykajcie jej w komorach i skarbnicach swoich! (…) Kto ojczyźnie swej służy,sam sobie służy,bo w niej jego wszystko się dobre zamyka".

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto