13 listopada 2009 roku poseł Jarosław Zieliński uczestniczył w uroczystości zakończenia inwestycji i przekazania do użytku przebudowanego historycznego budynku po Straży Pożarnej w Grajewie na cele kulturalno-społeczne oraz nowego boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2 w Grajewie,zbudowanego w ramach programu „Budowa boisk wielofunkcyjnych”.

Poseł pogratulował władzom miasta i powiatu w Grajewie sukcesów inwestycyjnych służących poprawie jakości życia mieszkańców i edukacji młodzieży. Podkreślił również wartość dobrej współpracy samorządów z innymi instytucjami,dzięki której osiąganie celów społecznych jest dużo łatwiejsze oraz wyraził radość,że w odrestaurowanym obiekcie po Straży Pożarnej swoją siedzibę i godne warunki funkcjonowania znajdzie kilka ważnych i potrzebnych mieszkańcom instytucji: Ochotnicze Hufce Pracy,Grajewska Izba Historyczna,Ochotnicza Straż Pożarna i organizacje kombatanckie.