30 maja 2017 roku pożegnaliśmy strażaków,którzy ponieśli śmierć w akcji ratowniczo-gaśniczej w Białymstoku. Pogrzeby odbyły się według ceremoniału pożarniczego,a w ostatniej drodze ogniomistrzom Przemysławowi Piotrowskiemu i Markowi Giro towarzyszyły delegacje komend wojewódzkich PSP,szkół PSP,jednostek PSP oraz koledzy – strażacy i druhowie z województwa podlaskiego.

Przemawiając w naszym wspólnym imieniu Pan Minister Mariusz Błaszczak powiedział,że w takich chwilach słowo „służba” nabiera całkiem innego znaczenia. Dopiero teraz wielu z nas zdaje sobie sprawę,że czasem wymaga ona najwyższych poświęceń.

Ogniomistrz Przemysław Piotrowski był ratownikiem w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Komendzie Miejskiej PSP w Białymstoku. W PSP pełnił służbę od 2013 roku. Był strażakiem odznaczającym się dużym zdyscyplinowaniem,zaangażowaniem i rzetelnością. Specjalizował się w ratownictwie medycznym szkoląc w tym zakresie innych strażaków,z którymi pełnił służbę.

Ogniomistrz Marek Giro był ratownikiem w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Komendzie Miejskiej PSP w Białymstoku. Pełnił służbę od 2013 roku. Był strażakiem dobrze wyszkolonym,opanowanym i odpornym na stres. Przejawiał chęci podwyższania kwalifikacji i pogłębiania wiedzy pożarniczej. Odbył wiele szkoleń w tym zakresie. Posiadał wyższe wykształcenie inżynierskie.

Relacje medialne:

foto

foto

foto

foto

foto