28 lutego 2024 roku (środa) towarzyszyliśmy w ostatniej ziemskiej drodze śp. mjr. Fabiana Daniłowicza – żołnierza AK i WiN, więźnia PRL, represjonowanego przez komunistyczne władze za walkę o prawdziwą niepodległość Polski. „Huragan” był jednym z ostatnich żyjących żołnierzy podziemia niepodległościowego na Suwalszczyźnie.

Fabian Daniłowicz urodził się 23 czerwca 1927 roku w Kierzku w powiecie suwalskim. Podobnie jak jego ojciec Antoni swoje życie zawodowe Daniłowicz również związał z lasem: całe życie pracował jako gajowy i leśniczy w suwalskich leśnictwach, m.in. Czerwony Borek, Krzywe, Zaboryszki i Lipniak.

Od początku okupacji pełnił funkcję łącznika i informatora organizacji podziemnej Wolność i Niezawisłość, którą pełnił do 5.09.1946 r., czyli do chwili zatrzymania go przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku wyrokiem z dnia 16.11.1949 roku skazał Fabiana Daniłowicza na 10 lat więzienia oraz utratę praw obywatelskich i honorowych na 5 lat. W 1957 r. został „oczyszczony”, choć wyrok został unieważniony dopiero w 1989 r. Przez wiele lat pełnił funkcję prezesa Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” – Inspektorat w Suwałkach. Był jednym z najaktywniejszych uczestników uroczystości patriotycznych w Suwałkach. Był jednym z pomysłodawców nadania imienia Zrzeszenia Wolność i Niepodległość rondu u zbiegu ulic. M. Reja i A. Wierusza-Kowalskiego.

Podczas uroczystości pogrzebowej powiedziałem: „Pragnę wyrazić szacunek dla patriotyzmu, wojskowej i cywilnej odwagi, świadectwa honoru i ofiarnej służby Polsce oraz godnej postawy, które cechowały całe życie Zmarłego, kończąc swoją wypowiedź słowami Jana Kochanowskiego: „Jeśli komu droga otwarta do nieba, tym co służą Ojczyźnie…”. Cześć Jego pamięci! Kondolencje Rodzinie Zmarłego”.

 

Galeria zdjęć: