17 kwietnia 2012 roku Poseł Jarosław Zielińskie uczestniczył w powiatowych obchodach 72. rocznicy zbrodni katyńskiej i drugiej rocznicy tragedii smoleńskiej,które odbyły się w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie. W swoim wystąpieniu skierowanym do zgromadzonych na uroczystości nauczycieli i uczniów zambrowskich szkół,samorządowców oraz gości Poseł mówił o trwającym przez wiele dziesiątków lat kłamstwie katyńskim,braku – mimo upływu czasu – wyjaśnienia prawdziwych przyczyn i okoliczności katastrofy smoleńskiej oraz podziękował zambrowskim szkołom i mieszkańcom Zambrowa i powiatu zambrowskiego za kultywowanie pamięci o tych tragicznych wydarzeniach z naszej najnowszej historii,które dzieją się na naszych oczach i których jesteśmy żywymi świadkami. Jarosław Zieliński przypomniał też,że niektórzy spośród tych,którzy zginęli 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku odwiedzali Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie – należeli do nich Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński i wicemarszałek Sejmu Krzysztof Putra.

foto

foto

foto

foto

foto