7 września 2008 roku Poseł Jarosław Zieliński uczestniczył w uroczystościach dożynkowych Gminy Suwałki,które odbyły się na terenie Szkoły Podstawowej w Przebrodzie oraz dożynkach gminno-parafialnych w Filipowie.

foto

Poseł Jarosław Zieliński z żoną Lilianną i synem podczas uroczystości dożynkowych w Filipowie. Na zdjęciu również między innymi Wójt Gminy Filipów Sylwester Koncewicz,Radny Sejmiku Samorządowego Województwa Podlaskiego Leszek Dec,Wicestarosta Powiatu Suwalskiego Witold Kowalewski,proboszcz Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Filipowie Ks. Dziekan Wacław Polowczyk.

foto

Poseł Jarosław Zieliński wygłasza przemówienie okolicznościowe podczas uroczystości w Filipowie. Na zdjęciu również Wójt Gminy Filipów Sylwester Koncewicz oraz Przewodnicząca Rady Gminy Filipów Ewa Walicka-Grzyb.

foto

Poseł Jarosław Zieliński wygłasza przemówienie okolicznościowe podczas uroczystości w Filipowie.

foto

Poseł Jarosław Zieliński z mieszkańcem Filipowa – panem Wacławem Ginelem.

foto

Przemówienie okolicznościowe podczas uroczystości w Przebrodzie. Na zdjęciu również Wójt Gminy Suwałki Tadeusz Chołko oraz Przewodniczący Rady Gminy Suwałki Maciej Suchocki

foto

Poseł Jarosław Zieliński z Wójtem Gminy Suwałki Tadeuszem Chołko. Obok poseł PSL Jan Kamiński.