17 listopada 2016 roku w Komendzie Głównej Policji odbyła się uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości oraz Dnia Służby Cywilnej,podczas której odbyło się wręczenie odznaczeń i listów gratulacyjnych pracownikom cywilnym Policji. Za wzorowe,wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej 154 osoby w całym kraju zostały odznaczone Medalem Złotym za Długoletnią Służbę,Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę – 728 osoby,a Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę – 284 osoby. Inni wyróżnieni za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji otrzymali Złote,Srebrne oraz Brązowe Medale Za Zasługi dla Policji. Ponadto z okazji Dnia Służby Cywilnej Komendant Główny Policji wyróżnił nagrodami uznaniowymi 34 członków korpusu służby cywilnej oraz 27 pracowników Policji.

W swoim wystąpieniu zawarłem refleksję dotyczącą Święta Niepodległości,a w kontekście obchodzonego Dnia Służby Cywilnej podkreśliłem,że ważne jest,abyśmy zauważali tych,którzy na co dzień są mniej widoczni,a spełniają bardzo istotną rolę. Państwo potrzebuje pracy,zaangażowania i patriotyzmu osób wypełniających zadania w korpusie służby cywilnej. Ich praca,pomimo,że nie noszą munduru,wymaga profesjonalizmu,wysiłku,poświęcenia,a przede wszystkim rozumienia,na czym polega służba dla dobra kraju i obywateli. Wszystkim uhonorowanym w tym dniu życzyłem dalszej motywacji i satysfakcji z wykonywanej pracy. Jej rezultaty są zauważane i doceniane,czego wyrazem była dzisiejsza uroczystość i wręczone wyróżnienia.

Relacje medialne:

foto

foto

foto

foto