17 lipca 2016 roku wziąłem udział w sejneńskich obchodach Święta Policji. Na placu przy Starostwie Powiatowym w Sejnach odbył się uroczysty apel,podczas którego wręczyłem funkcjonariuszom Policji akty nominacji na wyższe stopnie policyjne. Ponadto,Komendant Powiatowy Policji w Sejnach mł. insp. Mirosław Wizgo,rozkazem Komendanta Głównego Policji,otrzymał awans na stopień inspektora Policji.

Podczas swojego wystąpienia pogratulowałem policjantom otrzymanych awansów,a wszystkim zgromadzonym funkcjonariuszom podziękowałem i wyraziłem uznanie za Ich wysokie kompetencje,profesjonalną i pełną zaangażowania służbę dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli. Policja stanowi jeden z podstawowych filarów bezpieczeństwa publicznego,a praca w jej szeregach nie należy do łatwych i bezpiecznych. Wymaga m. in. fachowości,dobrej znajomości przepisów prawa czy sprawności fizycznej. Jednym z warunków sprawnego wykonywania zadań przez tę umundurowaną formację państwową jest wyposażenie jej w nowoczesny sprzęt i uzbrojenie,a także odpowiednie wynagrodzenie za służbę Ojczyźnie. Wsparcie Policji jest obowiązkiem państwa,a przykładem jego realizacji jest rządowy program modernizacji służb mundurowych na lata 2017-2020 przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zwróciłem również uwagę,że Policja stale musi się rozwijać i posiadać coraz skuteczniejsze narzędzia służące ochronie bezpieczeństwa mieszkańców naszego kraju. Jedno z takich narzędzi stanowi interaktywna mapa zagrożeń bezpieczeństwa,która została pilotażowo uruchomiona w województwie podlaskim,pomorskim oraz w garnizonie stołecznym Policji. Przed jej przygotowaniem na terenie całej Polski odbył się szereg konsultacji społecznych,podczas których mieszkańcy zgłaszali swoje uwagi w zakresie niebezpieczeństw występujących w obszarach ich codziennego życia.

W trakcie uroczystości otrzymałem Odznakę Honorową NSZZ Policjantów,co jest dla mnie bardzo miłym i ważnym gestem,ponieważ świadczy o tym,że działania i inicjatywy podejmowane przeze mnie w Sejmie przez lata pracy poselskiej w interesie właściwego funkcjonowania Policji zostały zauważone i docenione.

W uroczystości,którą uświetniła Kompania Reprezentacyjna Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku oraz Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Sejnach wzięli udział m. in. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadinsp. Leszek Suski oraz Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku insp. Daniel Kołnierowicz.

Relacje medialne:

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto