8 lutego 2017 roku uczestniczyłem w uroczystym podpisaniu aktu przyjęcia tradycji Oddziału Dyspozycyjnego „B” Kedywu Okręgu Warszawa AK przez Biuro Ochrony Rządu.

Podczas spotkania,które odbyło się w siedzibie BOR-u porównałem charakter obowiązków funkcjonariuszy pełniących służbę w tej formacji z zadaniami,jakie wykonywał Oddział Dyspozycyjny „B”. Żołnierze Oddziału osłaniali kwaterę dowództwa sił powstańczych oraz byli odpowiedzialni za ochronę obiektów administracji państwowej w okresie Powstania Warszawskiego. To bardzo ważne,że BOR poprzez odniesienie do tradycji szuka nawiązania do patriotycznych postaw osób takich jak Pani Alicja Maria Przybylska,Pan Robert Marcinkowski czy Pan Janusz Polkowski – żołnierzy Oddziału Dyspozycyjnego „B” Kedywu Okręgu Warszawa AK,którzy wzięli udział w uroczystości. Ufam,że wybór tej tradycji będzie pozytywnie wpływał na kształtowanie postaw fukncjonariuszy i wykonywanie całości zadań powierzonych Biurze Ochrony Rządu wobec państwa polskiego i jego najwyższych przedstawicieli,podlegających ochronie formacji.

Oddział Dyspozycyjny „B” Kedywu Okręgu Warszawa AK był jednostką elitarną. Był to oddział dywersyjno-bojowy z możliwością użycia go do każdej akcji w trybie alarmowym. Wspólnie z Oddziałem Dyspozycyjnym „A" był początkowo przeznaczony do ochrony osobistej dowódcy Powstania Warszawskiego generała Antoniego Chruściela – dowódcy Okręgu Warszawskiego AK. Ostatecznie Oddział Dyspozycyjny „B” od wybuchu walk stanowił osłonę Kwatery Głównej AK i brał udział w najważniejszych zmaganiach powstańców w Śródmieściu,między innymi przyczyniając się do opanowania hotelu Victoria. Oddział brał udział w wielu akcjach bojowych,m. in. w zdobyciu gmachu PAST-y przy ul. Zielnej,czy Kościoła Świętego Krzyża przy Krakowskim Przedmieściu.

Relacje medialne:

foto

foto

foto

foto