5 sierpnia 2020 roku (środa) uczestniczyłem w uroczystości przekazania obowiązków Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, która odbyła się w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.

Podczas uroczystego apelu z udziałem Podlaskiej Kompanii Honorowej PSP nastąpiło pożegnanie ze sztandarem oraz oficjalne zdanie obowiązków Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej przez nadbryg. Jarosława Wendta, który pełnił tą funkcję przez ostatnie 4,5 roku. Ustępujący Komendant służył w Państwowej Straży Pożarnej przez 30 lat, natomiast w 2016 roku został powołany na Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Akt mianowania na stopień nadbrygadiera z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odebrał w roku 2018.

Moment pożegnania z mundurem musiał w końcu nadejść. Dziś zamykam pewien okres w swoim życiu. Po 30 latach kończę czynną służbę, ale służba dla naszego kraju nie kończy się nigdy – powiedział nadbryg. Jarosław Wendt.

Podziękowałem odchodzącemu ze stanowiska Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP Panu nadbryg. Jarosławowi Wendtowi za 30 lat oddanej służby w Państwowej Straży Pożarnej na rzecz bezpieczeństwa państwa i obywateli. W szczególności wyraziłem wdzięczność i uznanie za ostatni okres 4,5 roku wzorowego pełnienia funkcji Podlaskiego Komendant Wojewódzkiego PSP.

Ostatnie 4 lata to dobry czas dla strażaków, dla służb mundurowych MSWiA, dla naszego bezpieczeństwa. Pan generał Jarosław Wendt aktywnie uczestniczył w realizacji programu modernizacji Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych w województwie podlaskim. To nasza wspólna aktywność przyniosła szereg sukcesów. W latach 201-2019 straż pożarna w województwie podlaskim została wsparta dodatkową kwotą ponad 126 mln zł, jednostki PSP i OSP zostały wyposażone w 105 samochodów. Tylko w 2019 roku jednostki OSP otrzymały rekordową liczbę 31 nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych. Zostały wyremontowane i wybudowane komendy PSP, strażnice OSP, zakupiono nowy sprzęt i wyposażenie, podwyższone zostały uposażenia funkcjonariuszy, a straże ochotnicze otrzymały dodatkowe środki na działalność społeczną. Działania te dobrze zostały ocenione przez społeczeństwo w wyborach parlamentarnych i prezydenckich. W tym kontekście powstaje pytanie dlaczego wobec tak dobrej służby i tylu sukcesów został Pan zmuszony do odejścia ze stanowiska i pożegnania ze służbą. Pytają o to nie tylko strażacy, ale także wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, pyta opinia publiczna. To pytanie jest tym bardziej zasadne w kontekście ostatnich przepisów, które przyznają znaczące kwoty finansowe na podwyżkę uposażeń funkcjonariuszom z dłuższym stażem uprawnionym do przejścia na świadczenie emerytalne, aby umotywować ich do dalszego pozostawania w strażackiej czy policyjnej służbie – powiedziałem.

Pełniąc w rządzie Prawa i Sprawiedliwości w latach 2015-2019 funkcję Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dążyłem do systematycznego wzrostu zakresu pomocy udzielanej przez rząd formacjom mundurowym oraz wszystkim ponad szesnastu tysiącom jednostek OSP działających na terenie naszego kraju. Wsparcie to z bardzo dobrymi efektami wykorzystały jednostki OSP w województwie podlaskim.

Relacje medialne:

https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/nowy-komendant-wojewodzki-panstwowej-strazy-pozarnej-w-bialymstoku

https://wrotapodlasia.pl/pl/region_i_gospodarka/wiadomosci/region/zmiana-na-stanowisku-podlaskiego-komendanta-wojewodzkiego-panstwowej-strazy-pozarnej.html

https://bialystok.tvp.pl/49278046/zmiana-na-stanowisku-komendanta-wojewodzkiego-strazy-pozarnej

https://bialostockie.eu/bialystok/29135-nowy-komendant-podlaskich-strazakow-foto

https://bialystok.se.pl/sebastian-zdanowicz-to-nowy-podlaski-komendant-wojewodzkiej-panstwowej-strazy-pozarnej-aa-8Aqt-LN1c-M7F1.html

Białystok. Mł. bryg. Sebastian Zdanowicz nowym podlaskim komendantem wojewódzkiej PSP