29 czerwca 2009 roku poseł Jarosław Zieliński uczestniczył w uroczystym otwarciu drogi łączącej Polskę i Litwę w Burniszkach koło Wiżajn. Jest to jeden z odcinków dróg stanowiących lokalne połączenia między Polską a Litwą ,które zostały zbudowane ze środków unijnego programu „Rozwój infrastruktury drogowej na pograniczu polsko-litewskim w województwie podlaskim” i środków samorządowych. W programie uczestniczyły gminy Puńsk,Sejny,Rutka Tartak i Wiżajny. Poseł Jarosław Zieliński przyczynił się do zwiększenia funduszy europejskich na ten cel,gdy okazało się,że przyznane środki są niewystarczające,by zbudować zaplanowane odcinki dróg o łącznej długości 30 km.

„Nasze narody i państwa- powiedział Jarosław Zieliński podczas uroczystości- wiele łączyło przez całe nasze dzieje. Przez kilkadziesiąt lat po II wojnie światowej istniały podziały,za które nie ponosimy winy. Dzisiaj we wspólnej przestrzeni europejskiej Polska i Litwa,nasze państwa,samorządy i obywatele mogą i chcą ze sobą przyjaźnie współpracować. Ale do tego oprócz aspektów politycznych czy psychologicznych trzeba spełnić jeszcze jeden warunek praktyczny- dotyczy on zbudowania infrastruktury,w tym dróg,abyśmy mogli do siebie przyjeżdżać,lepiej się poznawać,dokonywać wymiany handlowej i kulturalnej. Temu niewątpliwie służyć będzie oddawany dzisiaj do użytku odcinek drogi,którego część położona jest na terytorium Litwy,a część na terytorium Polski”.

foto

Uczestnicy uroczystości z polskiej (wgłębi) i litewskiej strony przed oficjalnym przecięciem wstęgi.

foto

Poseł Jarosław Zieliński przecina wstęgę umieszczoną na drodze na granicy polsko-litewskiej.

foto

Uczestnicy uroczystości; w perspektywie – oddawana do użytku droga prowadząca w głąb terytorium Litwy.

foto

Na zdjęciu od prawej m.in.: poseł Jarosław Zieliński,wicestarosta powiatu suwalskiego Witold Kowalewski,wójt gminy Rutka-Tartak Jan Racis.

foto

Poseł Jarosław Zieliński wśród polskich uczestników uroczystości.

foto

Na zdjęciu od lewej: wójt gminy Wiżajny Józef Laskowski,starosta powiatu suwalskiego Szczepan Ołdakowski,wicestarosta powiatu suwalskiego Witold Kowalewski,poseł Jarosław Zieliński.