5 marca 2024 roku (wtorek) uczestniczyłem wraz z żoną w uroczystym otwarciu Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Pęchratce Polskiej (Gmina Szumowo)

Dzięki dotacji w kwocie 2,8 mln zł z Funduszu Solidarnościowego przyznanej z moim poparciem przez Minister Rodziny i Polityki Społecznej w rządzie Prawa i Sprawiedliwości Marlenę Maląg oraz zaangażowaniu finansowemu i organizacyjnemu Gminy Szumowo na czele z Wójtem Jarosławem Cukiermanem w Pęchratce Polskiej powstało Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne. Budynek byłej Szkoły Podstawowej zyskał w ten sposób „nowe życie”. Centrum świadczy pomoc i usługi 20 osobom niepełnosprawnym, starszym i samotnym, spośród których 5 pensjonariuszy korzysta z opieki całodobowej. Jest to już szósta placówka tego typu w województwie podlaskim, które do niedawna stanowiło pod tym względem, mimo zapotrzebowania, białą plamę na mapie Polski.

Dziękuję Panu Wójtowi Gminy Szumowo i pracownikom placówki, a z podopiecznymi dzielę radość i życzę miłego i pożytecznego korzystania z opieki tej nowej, profesjonalnej społecznej instytucji.

Galeria zdjęć:

Relacje medialne:

http://zambrowiacy.pl/info/uroczyste-otwarcie-centrum-opiekunczo-mieszkalnego-w-pechratce-polskiej/