30 kwietnia (sobota) uczestniczyłem w uroczystych obchodach 100 – lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowych Piekutach (powiat wysokomazowiecki).

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji strażaków w Kościele Parafialnym p.w. św. Kazimierza w Nowych Piekutach. Następnie odbyła się oficjalna część wydarzenia na placu przed Izbą Tradycji Rolnictwa. Podczas uroczystości zostały wręczone odznaczenia za zasługi dla pożarnictwa – Podlaskie Krzyże Floriańskie oraz podziękowania za wieloletnią służbę. Następnie dokonano uroczystego przekazania i poświęcenia samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowych Piekutach.

W trakcie uroczystości można było zapoznać się z historią Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowych Piekutach. W Izbie Pamięci zaprezentowano różne pamiątki, kronikę oraz stare zdjęcia obrazujące działalność strażaków.

„W Polsce w skali roku  jest ponad 500 tysięcy zdarzeń, do których wyjeżdżają strażacy. Łatwo przeliczyć, że to oznacza, iż co minutę w jakimś miejscu w Polsce ktoś potrzebuje pomocy albo trzeba ratować mienie, dorobek cywilizacji, czy zagrożone środowisko naturalne. Strażacy muszą więc dysponować odpowiednim sprzętem, aby skutecznie reagować na zagrożenia i wypełniać te zadania bezpiecznie dla samych siebie. Dlatego wyrażam radość i dzielę ją z druhami OSP, Panem Wójtem, Radnymi i mieszkańcami Gminy, że jednostka OSP w Nowych Piekutach otrzymuje nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. Mam jeszcze w świeżej pamięci nasze wspólne działania z ostatnich lat, w które byłem zaangażowany jako Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, a które przyniosły konkretne efekty dotyczące wyposażenia w niezbędny sprzęt innych jednostek OSP z tego terenu”.  

W obchodach wzięli udział m.in.: przedstawiciele ochotniczych straży pożarnych z powiatu wysokomazowieckiego, samorządowcy, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski i mieszkańcy Nowych Piekut.

galeria zdjęć:

Relacje medialne:

https://bialystok.tvp.pl/59923836/30042022-godz-1830

https://poranny.pl/nowe-piekuty-100lecie-ochotniczej-strazy-pozarnej/ar/c1-16318419

https://wspolczesna.pl/nowe-piekuty-100lecie-ochotniczej-strazy-pozarnej/ar/c1-16318419