6 lutego 2021 roku (sobota) uczestniczyłem w uroczystej przysiędze żołnierzy służby przygotowawczej w 18. Białostockim Pułku Rozpoznawczym. Służba przygotowawcza trwała 28 dni i zakończyła się złożeniem przysięgi przez blisko 30 elewów.

W swoim wystąpieniu zwróciłem się do żołnierzy: Chcę wyrazić wielką wdzięczność wszystkim żołnierzom, którzy dzisiaj złożyli przysięgę wojskową. Służba w Wojsku Polskim to wielki zaszczyt i honor. Dzieje naszej Ojczyzny nauczyły nas ogromnego szacunku dla żołnierzy, dla munduru żołnierza, dla jego postawy i  czynów oręża polskiego w obronie Rzeczypospolitej. Niepodległości, wolności i bezpieczeństwa naszej Ojczyzny trzeba było w polskich dziejach bronić wielokrotnie. Może bardziej niż inne narody doświadczyliśmy zagrożeń i w związku z tym nasze przywiązanie do munduru jest w Polsce większe niż gdzie indziej.

Zaakcentowałem znaczenie przysięgi wojskowej słowami: Przysięga jest to coś wyjątkowego, składamy ją w życiu rzadko – przysięgę małżeńską, wojskową, kapłańską. Jest to formuła niezwykle ważna. Przysięgi nie wolno nigdy złamać, to jest coś, co przypieczętowuje się bardzo ważkim w swoim znaczeniu zdaniem: „Tak mi dopomóż Bóg”. Przysięga wojskowa to kwestia honoru, wierności Ojczyźnie i Bogu.

W rocie przysięgi czytamy: Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić. Zwróciłem na to uwagę żołnierzy: Wszystkie słowa w rocie przysięgi są ważne, ale te są szczególnym zobowiązaniem. Co to są sprawy naszej Ojczyzny? Czym są Jej potrzeby? To jest bezpieczeństwo Polski, to jest Jej suwerenność, wolność i niepodległość.

Mamy dzisiaj Polskę bezpieczną, mamy Polskę suwerenną, niepodległą, ale nie zawsze tak było i żeby nasza Ojczyzna była bezpieczna, wolna, niepodległa i suwerenna, musimy ciągle stać na straży tych wartości, całości granic Rzeczpospolitej, na straży bezpieczeństwa Polski. I Wy, w szczególności jako żołnierze, bo do tego się zobowiązaliście, dokonaliście tego świadomego wyboru, macie wypełnić to zadanie. Chcemy pokoju, ale tak jak starożytni wiemy, że aby cieszyć się pokojem, żeby go zagwarantować, trzeba przygotowywać się do wojny. Si vis pacem, para bellum. Nie chcemy konfliktów zbrojnych, chcemy, żeby świat normalnie się rozwijał, a ludzie mogli żyć w pokoju i realizować swoje cele życiowe, ale musimy być zawsze gotowi do obrony naszej Ojczyzny.

Złożenie przysięgi to jedno z najważniejszych i najbardziej podniosłych wydarzeń w życiu żołnierzy. Zaznaczyłem to w swoim wystąpieniu, zwracając się do ich rodzin: Chcę podziękować Waszym rodzinom za to, że Was wspierają, bowiem decyzja o wstąpieniu do wojska to ważna decyzja życiowa. Trzeba mieć wsparcie najbliższych. Myślę, że je macie, skoro tu dzisiaj jesteście w roli żołnierzy Wojska Polskiego. Niech rodziny, o to bardzo proszę, Was zawsze wspierają, żebyście trwali w przekonaniu, że to był dobry wybór, żebyście mogli czerpać satysfakcję z noszenia munduru wojskowego, który obdarzamy tak wielkim szacunkiem wynikającym z naszej tradycji.

Wystąpienie zakończyłem następującymi słowami: 18. Białostocki Pułk Rozpoznawczy to jest ważna formacja wojskowa w strukturach naszych sił zbrojnych i dlatego bądźcie dumni, że tu jesteście, a my jesteśmy dumni z Was i razem z Wami.

Początki 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego sięgają czasów hetmana Jana Klemensa Branickiego, utrzymującego w mieście Białystok pułk piechoty, pułk dragonów, dwie kompanie piesze, szwadron jazdy, szwadron ułanów i artylerię nadworną. Na przestrzeni dziejów różne były losy białostockiej formacji wojskowej, różny jej zasięg działania i liczebność.

 

Relacje medialne:

https://18pr.wp.mil.pl/pl/articles6-aktualnosci/06-luty-2021-r-uroczysta-przysiega-wojskowa-sluzby-przygotowawczej/

https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/196040

http://www.bialystokonline.pl/to-jedno-z-najbardziej-podnioslych-wydarzen-blisko-30-osob-zlozylo-przysiege-wojskowa,artykul,122164,1,1.html

https://fb.watch/3u7tv-pwVh/

https://poranny.pl/bialystok-prawie-30-nowych-zolnierzy-z-18-pulku-rozpoznawczego-zlozylo-przysiege-zdjecia/ar/c1-15431625