31 sierpnia 2010 roku poseł Jarosław Zieliński uczestniczył w oficjalnym otwarciu nowej drogi w Suwałkach i nadaniu jej nazwy „ulica 1000 – lecia Litwy”.

foto

foto

foto