Po 20 latach doświadczeń demokracji w wolnej Polsce wybraliśmy samorząd VI kadencji,powierzając nowym radnym,wójtom,burmistrzom i prezydentom na kolejne 4 lata znaczną część naszego codziennego losu.

Pragnę podziękować wszystkim,którzy,uczestnicząc w wyborach,wykazali obywatelską aktywność i troskę o wspólne dobro. Podziękowanie to jest należne,bo frekwencja nie była i tym razem zbyt duża,a warto pamiętać,że samorząd stanowią wszyscy mieszkańcy,nie tylko wyłaniana jego reprezentacja.

pełna treść listu