26 lutego 2011 roku poseł Jarosław Zieliński uczestniczył wraz z małżonką w uroczystości wręczenia wyróżnień Prezydenta Miasta Suwałk „Włócznia Jaćwingów” za 2010 rok oraz tradycyjnym balu charytatywnym,który co roku towarzyszy tej imprezie. „Włócznia Jaćwingów” jest przyznawana w sześciu kategoriach: działanie gospodarcze,działanie prospołeczne,działanie oświatowe,działanie kulturalne,działanie sportowe oraz wydanie specjalne. „Włócznię Jaćwingów” za 2010 rok przyznano: spółce Padma Art. (gospodarka) Stanisławowi Wosiowi (kultura),Jadwidze Orłowskiej (oświata) – dyrektor Gimnazjum im. M. Konopnickiej,drużynie siatkówki Ślepsk Suwałki (sport),Stowarzyszeniu Klubu Kobiet po Mastektomii „Amazonka” (działanie prospołeczne) i Małgorzacie Bil – Jaruzelskiej – prezes spółki „Lumiere”(wydanie specjalne – uruchomienie trójwymiarowego kina w „Plazie”.

Wręczenie „Włóczni Jaćwingów” odbywało się po raz ósmy. Poseł Jarosław Zieliński uczestniczył w tej uroczystości po raz pierwszy. Dochód z tegorocznego balu charytatywnego przeznaczony został na organizację wypoczynku podopiecznych Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Suwałkach.

foto

foto

foto

foto

foto