18 lipca 2016 roku uczestniczyłem w spotkaniu poświęconemu szkoleniu dzielnicowych,które odbyło się w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. W szkoleniu wzięło udział ponad 200 dzielnicowych,którzy na co dzień pełnią służbę w komendach miejskich i powiatowych Policji na terenie województwa podlaskiego. Przedsięwzięcie było ściśle związane z nową koncepcją pełnienia służby przez dzielnicowego, który stanowi pierwsze i najważniejsze ogniwo „na styku” obywatela z Policją.
Podczas szkolenia podkreśliłem,że dzielnicowy powinien być blisko ludzi i traktować swoje zadanie jako służbę ludziom. Mieszkańcy powinni znać dzielnicowych oraz posiadać do nich kontakty,gdyż dzielnicowi to policjanci pierwszego kontaktu,w których zainteresowaniu powinno być wszystko,co dzieje się na podległym im terenie. Nowa koncepcja zakłada zwiększenie roli dzielnicowych w ich lokalnym środowisku oraz liczby funkcjonariuszy pełniących taką służbę. Ważne jest,aby rozwijali oni umiejętności służące dobremu kontaktowi z mieszkańcami. Tematy poruszane na spotkaniu uwzględniały zagadnienia związane z komunikacją i interwencją,w tym w sytuacjach kryzysowych,np. w przypadku konfliktów rodzinnych i przemocy domowej,a także kreowaniem bezpiecznych postaw wśród społeczności lokalnej. Szkolenie obejmowało zarówno wykłady jak i zajęcia warsztatowe – prowadzone przez ekspertów z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku,wykładowców z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,dziennikarzy,a także policyjnych psychologów.

W trakcie spotkania zostało podpisane również porozumienie pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji w Białymstoku,Starostą Powiatu Białostockiego oraz Burmistrzem Czarnej Białostockiej dotyczące przekazania środków finansowych na odtworzenie Posterunku Policji w Czarnej Białostockiej.

Relacje medialne: