15 października 2021 roku (piątek) uczestniczyłem w uroczystości nadania imienia Polskich Dzieci Sybiru oraz sztandaru Szkole Podstawowej w Szczepankowie ( Gmina Śniadowo, powiat łomżyński ). Była ona połączona z symbolicznym otwarciem wyremontowanej sali gimnastycznej.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w zabytkowym Kościele pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Szczepankowie, podczas której ks. proboszcz Dariusz Wizner poświęcił sztandar Szkoły. Dalsza część uroczystości, w której oprócz zaproszonych gości pełniących ważne funkcje publiczne uczestniczyli również Sybiracy, odbyła się w szkolnej sali gimnastycznej, gdzie sztandar szkoły został przejęty od rodziców i dyrektora Szkoły przez uczniowski poczet sztandarowy.

Gratulując społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej w Szczepankowie wyboru imienia i nadania sztandaru powiedziałem m.in.:

„Dokonaliście dojrzałego i odpowiedzialnego wyboru imienia swojej szkoły. Sybir i martyrologia Polaków związana z tą nieludzką ziemią, którą ludzie uczynili nieludzką, to nieodłączna część naszej historii od ponad 200 lat. Tę historię trzeba znać, nie wolno o niej zapominać. Przez kilkadziesiąt lat PRL-u komuniści czynili wszystko co możliwe, aby wymazać ją ze świadomości młodego pokolenia. Dzisiaj są jeszcze wśród nas ci, którzy doświadczyli cierpienia na syberyjskich zsyłkach. To są bohaterowie, których los jest przywołany w postaci zbiorowego patrona szkoły – Polskich Dzieci Sybiru. Pamięć i wiedza historyczna są podstawą patriotyzmu. Nie ma miłości do Ojczyzny bez wiedzy o jej dziejach. Dlatego wybór imienia Szkoły jest tak ważny i jestem przekonany, że będzie on procentował przez wszystkie lata dalszej jej działalności”.

Galeria:

Relacje medialne:

Gmina Śniadowo: Szkoła w Szczepankowie ma swojego patrona i nową salę gimnastyczną