29 lutego 2024 roku (czwartek) uczestniczyłem w oficjalnym otwarciu nowocześnie urządzonej ekopracowni w Szkole Podstawowej w Starym Zakrzewie w Gminie Zabłudów.

Podczas spotkania uczniowie z klas IV – VIII, przygotowani przez nauczycielkę Marzenę Szyszło, opowiedzieli o odnawialnych źródłach energii oraz zademonstrowali modele edukacyjne pokazujące ich wykorzystanie, m.in. turbinę wiatrową, turbinę wodną, symulator obiegu wody w przyrodzie, studnię artezyjską czy też hydrokar, czyli samochód z napędem wodorowym.

Ekopracownia powstała w ramach programu „Ekopracownia – zielone serce szkoły”, realizowanego przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. Projekt miał na celu kształtowanie postaw proekologicznych oraz zwiększenie świadomości ekologicznej młodego pokolenia w zakresie przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Podczas spotkania z uczniami, rodzicami i gronem pedagogicznym powiedziałem: „Była to interesująca lekcja na temat znaczenia i praktycznego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, przedstawiona w oparciu o urządzenia i modele nowej pracowni. Gratuluję Szkole pozyskanych pomocy dydaktycznych, których zakup był możliwy dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Ochrony Środowiska w ramach realizacji jednego z programów rządu Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję Pani Dyrektor Edycie Marchelskiej – Groszfeld i Panu Wójtowi Jarosławowi Kos za zaangażowanie i współpracę, dzięki którym mogłem skutecznie wesprzeć starania o dotację na utworzenie pracowni”.

Galeria zdjęć:

Relacje medialne:

https://zambrow.org/artykul/ekopracownia-w-sp-w-starym/1532565