8 stycznia 2018 roku (poniedziałek) przy Szkole Podstawowej w Raczkach odbyła się uroczystość przekazania placówce oraz poświęcenia nowego busa szkolnego. Zastąpił on wyeksploatowany autobus, który coraz częściej się psuł i wymagał zwiększonych nakładów finansowych.

Wójt Gminy Raczki Pan Andrzej Szymulewski podziękował mi za wsparcie w staraniach o dofinansowanie z budżetu zakupu tego potrzebnego Szkole pojazdu służącego dowożeniu uczniów. Podkreśliłem, że zakupy tego typu są konieczne. Około 350 dzieci dowożonych w gminie Raczki codziennie do szkoły nie tylko musi dotrzeć tam na czas, ale przede wszystkim bezpiecznie. Autobus dowożący uczniów każdego miesiąca pokonuje trasę o długości ok. 5 tys. km.

W uroczystości uczestniczyła m. in. Pani Jadwiga Mariola Szczypiń – Podlaski Kurator Oświaty. Proboszcz Parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Raczkach Ksiądz Henryk Polkowski dokonał poświęcenia nowego autobusu.

Relacje medialne:

http://www.raczki.pl/news,545,oficjalne-przekazanie-autobusu-szkolnego.html