30 sierpnia 2021 roku (poniedziałek) uczestniczyłem w uroczystym otwarciu nowej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi (Gmina Suwałki). To ostatnia szkoła podstawowa w Gminie (po Przebrodzie, Płocicznie i Starym Folwarku), która nie miała dotychczas sali sportowej. Jej budowa trwała niecały rok – kamień węgielny wmurowany został 16 października 2020 roku.

Budowa hali sportowej jest efektem współpracy rządowo-samorządowej.  Została ona sfinansowana ze środków budżetu państwa – Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Ministerstwa Sportu oraz wkładu Gminy Suwałki, który wyniósł niecałe 20% kosztów.

W swoim wystąpieniu, gratulując społeczności szkolnej nowego i bardzo potrzebnego obiektu sportowego, przypomniałem, że Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi w poprzednich latach przeżywała kryzys demograficzny i nawet była zagrożona likwidacją. Obecnie Szkoła liczy około 90 uczniów i wykazuje pod względem ich liczby tendencję wzrostową.

„Ostatnie lata historii tej szkoły – powiedziałem m.in. – dowodzą jak wielkim błędem były pochopne decyzje o obniżaniu stopnia organizacyjnego lub likwidacji niektórych mniejszych szkół w miejscowościach wiejskich. Przetrwała ona trudniejsze dla niej czasy, gdy było mniej uczniów i dzisiaj pięknie się rozwija. Uczniów przybywa, w obwodzie szkoły osiedlają się młode rodziny, zdecydowanie poprawione zostały lokalowe warunki nauczania i wyposażenie dydaktyczne, szkoła ma dobrą kadrę  nauczycielską i prężne kierownictwo. Teraz uzyskała także salę sportową, która ułatwi kształtowanie sprawności fizycznej uczniów. Na pewno będą z niej także korzystać dorośli mieszkańcy tej części Gminy. Dzięki oddawanej dzisiaj do użytku inwestycji oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi będzie bardziej atrakcyjna dla uczniów i ich rodziców. Stwarza to gwarancję stabilnej przyszłości tej placówki oświatowej”.

W uroczystym otwarciu sali sportowej wzięli udział nauczyciele, rodzice i uczniowie Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, a także liczni goście – Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, członek Zarządu Województwa Podlaskiego Wiesława Burnos, Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz, Wójt Gminy Suwałki Zbigniew Mackiewicz oraz radni Rady Gminy Suwałki i powiatu suwalskiego.

 

 

Galeria:

Relacje medialne:

https://www.gov.pl/web/uw-podlaski/ukonczono-kolejne-inwestycje-w-gminie-suwalki

https://radio5.com.pl/2021/08/nowa-sala/https://www.youtube.com/watch?v=Z1g4gJzb02o

https://www.suwalki.info/wiadomosci/z-zycia-szkol/uczniowie-z-nowej-wsi-maja-nowoczesna-hale-sportowa

https://suwalki.naszemiasto.pl/w-nowej-wsi-gm-suwalki-zakonczyla-sie-budowa-hali-sportowej/ar/c1-8389173