22 października 2021 (piątek) uczestniczyłem w uroczystości otwarcia obiektów Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kuleszach Kościelnych, które przeszły gruntowny remont i modernizację. Koszt inwestycji 2 700 000 zł.

Środki finansowe na remont Szkoły pochodziły z kilku źródeł: budżetu Gminy Kulesze Kościelne, Funduszu Sołeckiego, budżetu Samorządu Województwa Podlaskiego oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przemawiając do uczestników uroczystości pogratulowałem społeczności szkolnej zmodernizowanych obiektów i wyraziłem przekonanie, że lepsze warunki lokalowe będą sprzyjały realizacji niezmiennego zadania szkoły, jakim jest kształcenie i wychowanie uczniów na mądrych dobrych ludzi i prawych Polaków.

Podczas pobytu w Kuleszach Kościelnych odwiedziłem także jednostkę OSP, która niedawno pozyskała dwa nowe samochody ratowniczo – gaśnicze, zakupione w ramach montażu finansowego z istotnym wkładem środków budżetowych.

Galeria: